Privacyverklaring

Autopalet verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw  persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden. 

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Autopalet B.V., 
Kaartenmakerstraat 7,  2984 CB Ridderkerk.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Autopalet in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Autopalet gebruikt uw persoonsgegevens voor:

- de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
- relatiebeheer;
- product- en dienstontwikkeling;
- het bepalen van strategie en beleid;
- zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Autopalet, haar relaties en haar medewerkers.

Marketingcommunicatie

Zo nu en dan kunnen wij u (bijvoorbeeld via e-mail) nieuws over onze diensten sturen. We kunnen u ook informatie sturen over producten en diensten van andere bedrijven, als we denken dat die interessant voor u zou kunnen zijn. Dit doen we alleen als u van tevoren hebt aangegeven dat u deze marketingcommunicatie wil ontvangen.

Marktonderzoek

Uw mening is belangrijk voor ons. Zo komen we erachter hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren. Daarom kunnen we contact met u opnemen voor een enquĂȘte. U beslist altijd zelf of u wilt (blijven) deelnemen aan ons marktonderzoek.

Gegevensbeveiliging

Autopalet maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Het delen van persoonsgegevens binnen Autopalet

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Autopalet aanbiedt. Een uitzondering zijn de diensten die hun eigen privacyverklaring hebben, waarin deze privacyverklaring niet is opgenomen.

Als het nodig is, delen we uw minimale persoonsgegevens met andere bedrijven binnen Autopalet. Bijvoorbeeld om u de gewenste producten en diensten te kunnen leveren, om onze producten, diensten en dagelijkse bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren, om uw gebruikservaring te personaliseren of om in contact met u te komen indien van toepassing en voor marketingdoeleinden of marktonderzoek.

We kunnen ook, op grond van een overeenkomst of overeenkomsten die we met u hebben, persoonsgegevens delen met een organisatie waaraan we een of meer van onze bedrijven, rechten of verplichtingen verkopen of overdragen (of waarmee we in onderhandeling zijn over de verkoop of overdracht daarvan). De ontvanger van die persoonsgegevens kan die dan, bij definitieve overdracht of verkoop, op dezelfde manier gebruiken als wij.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners

Om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we uw persoonsgegevens met de leveranciers, zoals o.a. leasemaatschappijen, verhuurmaatschappijen, financieringsmaatschappijen.

Als wij bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en/of het leveren van producten en diensten, dan willen wij dat u weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren.

Soms delen we persoonsgegevens om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen; in dit verband kunnen we persoonsgegevens aan anderen leveren om fraude tegen te gaan en (krediet) risico's te beperken.

Als wij persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij uw gegevens veilig bewaren en zij deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Wij delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om u diensten te kunnen leveren.

Gegevensuitwisseling met derden

Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden. 

Links naar andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Functies voor sociale media

Onze websites en mobiele apps functies bevatten functies voor sociale media zoals Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Wijzigen

Autopalet behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de website van Autopalet.

Inzage en uitschrijven

U mag Autopalet vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Autopalet verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien u geen actieve relatie met Autopalet meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek natuurlijk deze gegevens direct uit onze CRM en Mailing -systemen. 

Elke door u verstrekte toestemmingsverklaring kan op elke moment door u worden ingetrokken.

Duur van opslag 

De duur van de opslag van gegevens vindt plaats volgens geldende wet-en regelgeving en voor zolang als dat nodig is voor de doelen waarvoor wij de gegevens gebruiken. Daarna wissen we uw persoonlijke gegevens. Stel dat we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we uw gegevens anoniem.

Rechten 

Wij willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die wij van u hebben, kloppen en up-to-date zijn. Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat ons dat dan weten. 

U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden. 

Wij doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan Autopalet.

Adres:
Autopalet B.V.
Postbus 2045
2990 DA Barendrecht.

of

E-mailadres:
info@autopalet.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief