Prinsjesdag: De fiscale plannen voor 2019

Prinsjesdag: De fiscale plannen voor 2019

Afgelopen dinsdag was het prinsjesdag. De dag waarop de fiscale plannen voor het komende jaar worden gepresenteerd en worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook auto-gerelateerde zaken komen deze 3e dinsdag van september aan bod, en de plannen voor volgend jaar zijn als volgt...

Bijtelling

De bijtelling houdt in 2019 een standaardtarief van 22% van de catalogusprijs. Nulemissieauto’s krijgen hierop ook in 2019 een korting, zodat de bijtelling voor deze auto’s 4% is. Voor elektrische auto’s met een eerste kentekendatum vanaf 2019 geldt die korting tot een catalogusprijs van € 50.000. Daarboven geldt dan 22%. Voor waterstofauto’s geldt deze aftopping van de korting niet.

Ook in 2019 zullen er auto’s zijn waarvan de 60-maandsperiode van een bijtellingskorting afloopt. Deze auto’s krijgen na die 60-maandsperiode een bijtelling van 25%. Alleen nulemissieauto’s krijgen hierop na deze eerste 60 maanden nog een korting van 18 procentpunten (vanaf 2019 voor zover de catalogusprijs niet meer is dan € 50.000).

Motorrijtuigenbelasting
Voor dieselauto’s van 12 jaar en ouder zonder fabrieksroetfilter zou de MRB per 2019 omhooggaan met 15%. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo zou dat een verhoging zijn van zo’n € 225 per jaar. Deze verhoging is in verband met IT-investeringen bij de belastingdienst tot nader order uitgesteld.

Wel wordt vanaf 2019 controle op de naleving van de motorrijtuigenbelasting weer mogelijk met behulp van ANPR-camera’s. Na een arrest van de Hoge Raad over privacyaspecten hiervan is deze controle met kentekenherkenningscamera’s gestopt. In het belastingplan wordt nu alsnog een wettelijke grondslag voor deze controles opgenomen. 

Via een afzonderlijk wetsvoorstel is dit op een later moment ook de bedoeling voor controle van rittenregistraties ter voorkoming van de bijtelling voor privégebruik.

Elektrische auto’s en waterstofauto’s houden in 2019 hun MRB-nihiltarief. Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km CO2-uitstoot blijft het halftarief gelden.

BPM
De BPM is voor personenauto’s vrijwel helemaal gebaseerd op de CO2-uitstoot. Nu voor de meting daarvan een nieuwe methode wordt gebruikt (de WLTP-testmethode), moet ook de BPM-tabel hierop worden aangepast. Die nieuwe tabel is echter nog niet in de Prinsjesdagstukken opgenomen.

De BPM-vrijstelling voor nulemissieauto’s blijft in 2019 bestaan.

Zoals in het regeerakkoord al was aangekondigd, wordt de taxiregeling in de BPM op termijn afgeschaft. 2019 is het laatste jaar waarin de regeling nog gebruikt kan worden voor nieuwe auto’s. Voor bestaande situaties komt er een overgangsregeling. Voor taxi’s en OV blijft de vrijstelling van MRB wel gelden.

Prinsjesdag 2018


Wijzigingen mogelijk

Na Prinsjesdag gaat de Tweede Kamer eerst aan de slag met de Algemene Politieke Beschouwingen en de diverse begrotingen. Het belastingplan en de fiscale wetsvoorstellen die daarbij horen, staan op de planning voor de maand november. Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen kan er nog het nodige veranderen in bovenstaande plannen. 

Bron: autoenfiscus.nl


Terug

Voorstel op maat?

Advies aanvragen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief