Rittenregistratie en privacywetgeving AVG

Rittenregistratie en privacywetgeving AVG

De nieuwe privacywetgeving zorgt voor extra organisatiedruk om de privacy van berijders met een rittenregistratiesysteem in het voertuig goed te regelen. Er moet duidelijk zijn wat er precies wordt geregistreerd, wat er met de data gebeurt en wie er toegang heeft tot deze gegevens. Onze partner TrackJack Europe stelt op korte termijn een privacyregeling en verwerkersovereenkomst beschikbaar voor organisaties die een dergelijk systeem gebruiken.

Persoonsgegevens in rittenregistratie
Rittenregistratiesystemen van de werkgever, maar ook systemen ingebouwd door leasemaatschappijen of het automerk, leggen allerlei gegevens vast die de wetgever als persoonsgegeven aanmerkt. Bijvoorbeeld kilometerstanden, snelheden, data, ritten en locaties. 

Het is dus niet verwonderlijk dat de nieuwe AVG-regelgeving, die per 25 mei 2018 ingaat, veel invloed heeft op het gebruik van rittenregistratiesystemen.

Rechten berijder
De AVG is een uitbreiding en versterking van de privacyrechten. Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken en vast te leggen met de berijder. Het is het meest logisch om dit te doen in een privacyregeling. Alleen een eenmalig toestemmingsformulier is niet voldoende. Het moet voor een berijder duidelijk zijn welke data er uit de auto gehaald wordt, wie die kan inzien en voor welke doeleinden dit gebruikt wordt. Ook kan de berijder zich beroepen op diverse rechten als bijvoorbeeld het recht van bezwaar, recht op inzage en recht op dataportabiliteit.

Privacyregeling voor organisaties
TrackJack Europe stelt op korte termijn een privacyregeling en verwerkersovereenkomst beschikbaar die toegepast kan worden bij het gebruik van een rittenregistratiesysteem.

Bron: Trackjack Europe


Terug

Voorstel op maat?

Advies aanvragen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief