Verlaging Maximum snelheid naar 100 kilometer per uur!

Verlaging Maximum snelheid naar 100 kilometer per uur!

Rijkswaterstaat start vanavond om 21.00 uur met het vervangen van de verkeersborden die 120 & 130 Km per uur aangeven. In heel Nederland worden de borden vervangen voor een exemplaar van 100 kilometer per uur.

Stikstofuitstoot verlagen
De maximum snelheid wordt tussen 6.00 uur en 19.00 uur verlaagd naar 100 km per uur om de stikstof-uitstoot omlaag te krijgen. Door deze aanpassing zou meer ruimte ontstaan om de bouw weer op gang te krijgen. 

Na 19.00 uur blijven de hogere snelheden van kracht, en mag je dus op bepaalde wegen 120 en 130 kilometer per uur (blijven) rijden.


Waar de borden vervangen zijn, is de snelheidslimiet direct van kracht!


Rijkswaterstaat zal tot maandagmorgen 5.00 uur nodig hebben om de bebording in Nederland te vervangen, maar let op: Waar de borden vervangen zijn, is de snelheidslimiet ook direct van kracht! 

Let dus extra goed op de snelheidsborden...

Verkeersveiligheid en verkeersboetes
De politie verwacht dat het verlagen van de snelheid als bijkomend voordeel heeft dat de verkeersveiligheid verhoogd. Daarbij zulle verkeersboetes hoger uitvallen door grotere snelheidsverschillen. 


Terug

Voorstel op maat?

Advies aanvragen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief